maanantai 21. tammikuuta 2013

Antoiko BTI työneuvostolle väärää tietoa?

Kun Broadcast Text International sai joulukuussa 2009 kokonaan haltuunsa Nelosen käännöstoiminnan, heräsi tarve pyytää työneuvostoa selvittämään, ovatko BTI:n freelancerit työsuhteisia samalla tavalla kuin Yhtyneet-sopimuksen freet ovat.

Maaliskuussa 2011 Akava pani vireille työneuvostoon pyynnön tarkastella kolmen BTI:n freelancerin työsuhteisuutta. Työneuvosto antoi lausuntonsa marraskuussa 2011. Harvinaisen äänestyksen jälkeen päätös oli, että BTI:n freet eivät olleet työsuhteisia. Kolme yhdeksästä neuvoston jäsenestä kirjasi eriävän mielipiteensä päätöksestä.

Kaikki BTI:n työneuvostolle antamat lausunnot eivät kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa käytännössä. Esimerkiksi työhön käytettävästä käännösohjelmasta todetaan lausunnon sivulla 8 seuraavaa: ”On selvää, että käännökset on tehtävä niin, että ne ovat hyödynnettävissä edelleen, ja käytännössä käytetään yleisesti Swift-ohjelmistoa. Freelance-kääntäjä voi vuokrata ohjelmiston Y Oy:ltä (=BTI) tai ostaa sen muualta. Työssä voidaan käyttää myös muita ohjelmistoja, eikä Y Oy vaadi Swift-ohjelman käyttöä.” Tämän on tarkoitus osoittaa, että työ ei tapahdu työnantajan osoittamilla välineillä kuten työsuhteessa.

BTI:n freelancerit kuitenkin kertovat, että käytännössä kaikkia vaaditaan palauttamaan käännökset tiedostomuodossa, jonka voi luoda vain mainitulla Swift-ohjelmalla. Lisäksi ainakin yksi viimeaikainen uusi työnhakija torjuttiin suoraan siksi, että hän käyttää Mac-tietokonetta, ja Swift toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Vaikuttaa siis vahvasti siltä, että toisin kuin BTI on työneuvostolle väittänyt, työhön ei ole voinut käyttää muuta ohjelmaa kuin BTI:n määräämää Swiftiä.

Käännösohjelma painostuskeinona?

Suuri osa BTI:n freelancereista oli syksyn aiempien tapahtumien seurauksena alkanut kieltäytyä BTI:n tarjoamista MTV:n, Nelosen ja muiden suomalaisten tv-kanavien töistä. Moni oli ilmaissut toimistolle suoraan jättävänsä toimeksiannot jatkossa vastaanottamatta, kunnes BTI lähtisi vakavissaan mukaan työehtosopimusneuvotteluihin. Tekemättömien töiden kertyessä firma päätti ilmeisesti ottaa järeämmät aseet käyttöön.

Swiftin vuokrasopimuksessa todetaan, että kumpikin osapuoli voi irtisanoa käännösohjelman vuokrauksen kuukauden varoitusajalla, mikäli kääntäjä ei enää tee säännöllistä yhteistyötä BTI:n kanssa. Tähän sopimuksen kohtaan vedoten BTI:ltä lähetettiin vain muutama päivä ennen joulua useille freelancereille vaatimus ottaa vastaan toimeksiantoja heti, tai Swift-sopimus irtisanottaisiin. Freelanceria uhattiin siis käytännössä potkuilla, mikäli hän ei ilmoittaisi heti jatkavansa ”säännöllistä yhteistyötä” (mitä ei ole missään sopimuksessa sen tarkemmin määritelty). Viestin sai myös moni sellainen, joka vielä edellisellä viikolla oli palauttanut käännöksiä tai oli ilmoittanut jo aiemmin pitävänsä loppukuun joululomaa. Mikäli töiden vastaanottamatta jättämistä ei osannut perustella toimistoa tyydyttävällä tavalla, Swiftin vuokrasopimus purettiin ja ohjelman käyttöön tarvittava USB-dongle pyydettiin palauttamaan kuukauden kuluessa.

Tämä sotii ankarasti BTI:n marraskuussa 2011 työneuvostolle antamaa lausuntoa vastaan: "Jokaisella freelance-kääntäjällä on oikeus ja mahdollisuus kieltäytyä tarjotusta toimeksiannosta, eikä kieltäytymistä tarvitse perustella." Vuotta myöhemmin kellossa oli siis toisenlainen ääni.

Donglen takaisinperimistä perusteltiin sillä, että toimistolle oltiin palkkaamassa paljon uusia kääntäjiä ja donglet tarvittaisiin heitä varten. Huomionarvoista tilanteessa on, että BTI on edelleen KAJ:n ja Journalistiliiton julistamana hakusaarrossa, toisin sanoen ammattikääntäjät (samoin kuin esimerkiksi MTV:n tarvitsemat filmitoimittajat) eivät saa hakea sinne töihin. Panee miettimään, mistä BTI uusia kääntäjiään on hankkimassa. Toisaalta freelancereiden saamien viestien rivien väleistä huokui painostus palata töihin tai ainakin pyrkimys selvittää, ketkä kääntäjistä todella olivat boikotissa mukana. Aiempien kokemusten valossa moni onkin ilmaissut epäilevänsä, että BTI käyttää käännösohjelmaa painostuskeinona.

Dongledelegaatio toimittaa viestin

Tämän kaiken johdosta joukko BTI:n freelancereita ja muita av-kääntäjiä aikoo mennä tiistaina 22.1. palauttamaan pyydettyjä dongleja henkilökohtaisesti BTI:n toimistolle. Tarkoitus on samalla pyytää jälleen kerran BTI:tä ryhtymään vakavissaan neuvotteluihin työehtosopimuksesta, reiluista työehdoista ja freelancereiden asemasta. Suurin osa nyt toimettomana olevista kokeneista av-kääntäjistä haluaisi jo palata töihin, mutta alan tulevaisuus pitää saada ensin turvattua.